Site Kullanım Koşulları

Site Kullanım Koşulları

Aşağıda endsemir.com adresinde yer alan web sitesinin kullanım şartları ve tanımlar yer almaktadır,

Buna göre;

Site: http://endsemir.com adresinde yer alan web sitesini ifade eder.

Şirket: Sitenin sahibi olan ENS DEMİR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'yi ifade eder.

Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar: Kişisel bilgilerini sitede yer alan iletişim formlarının talep ettiği bilgileri kendi rızaları ile vererek siteye üye olan veya kişisel bilgilerini vermeden sadece siteyi ziyaret eden gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Kullanım ve Gizlilik Koşulları:

  • Kullanıcı veya Kullanıcılar, işbu Site'yi ziyaret ederlerken, Site'de yer alan, ister Şirket'e isterse üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten, bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesinden veya hatalı yayınlanmasından, bu içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, Site'nin kullanım koşullarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müsbet veya menfi, ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan ENS DEMİR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının veya bu içerikleri hazırlayanların, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, Site'de yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliği hakkında ENS DEMİR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.
  • Kullanıcı veya Kullanıcılar, Şirket Logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten ENS DEMİR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının veya bu içerikleri hazırlayanların, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.
  • Kullanıcı veya Kullanıcılar, ENS DEMİR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin, Web Sitesi Kullanım Koşullarını veya gizlilik politikasını tek taraflı olarak her an değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.
  • Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesinde, kendilerini daha iyi tanımak ve kullanıcı tercihlerini daha yakından takip edebilmek amacıyla, Site'ye üye olurlarken ilgi ve yaşam alanlarıyla ilgili kişisel bilgilerinin Site ile paylaşılmasının kendilerinden talep edilebileceğini, bu bilgileri Site ile tamamen kendi istek ve onayları ile paylaştıklarını, bu bilgilerin kendilerini tanımak, kendilerine daha iyi hizmet sunabilmek ve Site etkinlikleri ve yeniliklerininden kendilerini haberdar etmek amacıyla kendilerinden talep edildiğini, elde edilen bütün bu bilgilerin ENS DEMİR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ nezdinde yer alan veri tabanında gizli olarak saklanacağını ve ticari amaçlarla üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşılmayacağını bildiklerini, Şirket'in sözkonusu bilgileri, Kullanıcıların paylaşılmaları konusunda izni varsa veya Kullanıcıların profillerinin belirlenmesi ya da hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla veya Şirket'in Web Sitesinin yaratılması ve devam etmesini sağlamak için beraber çalıştığı firmaların Site hizmetlerine katkıda bulunmalarını temin için veya yasal bir zorunluluk gereği herhangi bir kamu kurum veya kuruluşu tarafından ifşası talep ediliyorsa paylaşabileceğini, ENS DEMİR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin bu bilgileri yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanması dolayısıyla meydana gelebilecek zarar veya hasarlardan ENS DEMİR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının veya bu içerikleri hazırlayanların, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul ve beyan etmişlerdir.
  • Kullanıcı veya Kullanıcılar, Site ile paylaştıkları ilgi ve yaşam alanlarıyla ilgili kişisel bilgilerini, Web Sitesi üzerinde her zaman güncelleyebileceklerini veya iptal edebileceklerini, paylaştıkları bilgilerin açık ve doğru şekilde tanımlanmasının yasal mevzuatlara uygunluk açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.
  • Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde bir başka Web Sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan Link'ler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin ENS DEMİR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile ilgisi olmadığını ve ENS DEMİR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğu bu sitelerin gizlilik uygulamaları hakkında bir garanti vermediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin kullanımı sebebiyle doğabilecek maddi veya manevi, müsbet veya menfi, ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan ENS DEMİR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.
  • Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde ENS DEMİR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'ye veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, ENS DEMİR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların ENS DEMİR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahele edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.
  • Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Web Sitesi Kullanma Koşullarını okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İzmir Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, Web Sitesinde yer alan içeriklerin ve ENS DEMİR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının HUMK madde 287 uyarınca kesin ve münhasır delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Sipariş Talep Formu

Online Hesaplama

 
Bu sitede istatistiki amaçlar için çerezler kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz.